Servicii medicale oferite de sectiile si compartimentele spitalului

 1. Spitalizare continua2. Spitalizare pe zi.

  3. Consultatii in ambulatoriul de specialitate

  4. Examene medicale de Laborator

  5. Examene Radiologice

  Nu sunt servicii externalizate.

  Informatii cu privire la data si ora externarii pacientilor in regim de spitalizare continua se dau, pacientilor sau apartinatorilor acestora, de catre medicul curant, cu cel putin 24 de ore inaintea externarii.

In cadrul Programelor Nationale de Sanatate, Spitalul Orasenesc Segarcea are contract cu CJAS Dolj pentru:
– TBC

Spitalul Orasenesc Segarcea poate pune la dispozitie prin parteneri sai la cerere urmatoarele servicii pentru pacientii internati

 1. Servicii medicale la domiciliu
  2. Asistenta psihologica
  3. Serviciu privat de ambulanta
  4. Servicii de traducere a documentelor
  5. Servicii religioase
  6. Servicii pentru persoanele cu nevoi medico-sociale

  Pentru mai multe informatii va rugam, sa ne trimiteti e-mail pe adresa sosegarcea@gmail.com sau completati formularul din pagina de contact

Drepturile asiguratilor:

 • sa aleaga furnizorul de servicii medicale, precum si casa de asigurari de sanatate la care se asigura, in conditiile prezentei legi si ale contractului-cadru;
 • sa fie inscrisi pe lista unui medic de familie pe care il solicita, daca indeplinesc toate conditiile prezentei legi, suportand cheltuielile de transport daca optiunea este pentru un medic din alta localitate;
 • sa isi schimbe medicul de familie ales numai dupa expirarea a cel putin 6 luni de la data inscrierii pe listele acestuia;
 • sa beneficieze de servicii medicale, medicamente, materiale sanitare si dispozitive medicale in mod nediscriminatoriu, in conditiile legii;
 • sa efectueze controale profilactice, in conditiile stabilite prin contractul-cadru;
 • sa beneficieze de servicii de asistenta medicala preventiva si de promovare a sanatatii, inclusiv pentru depistarea precoce a bolilor;
 • sa beneficieze de servicii medicale in ambulatorii si in spitale aflate in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate;
 • sa beneficieze de servicii medicale de urgenta;
 • sa beneficieze de unele servicii de asistenta stomatologica;
 • sa beneficieze de tratament fizioterapeutic si de recuperare;
 • sa beneficieze de dispozitive medicale;
 • sa beneficieze de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu;
 • sa li se garanteze confidentialitatea privind datele, in special in ceea ce priveste diagnosticul si tratamentul;
 • sa aiba dreptul la informatie in cazul tratamentelor medicale;
 • sa beneficieze de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate in conditiile legii.
 • Pentru amanunte privind conditiile in care asiguratii pot beneficia de aceste drepturi accesati pagina Casei Nationale de Asigurari de Sanatate: Ce trebuie sa faca asiguratul?

Obligatiile asiguratilor:

 • sa se inscrie pe lista unui medic de familie;
 • sa anunte medicul de familie ori de cate ori apar modificari in starea lor de sanatate;
 • sa se prezinte la controalele profilactice si periodice stabilite prin contractul-cadru;
 • sa anunte in termen de 15 zile medicul de familie si casa de asigurari asupra modificarilor datelor de identitate sau a modificarilor -eferitoare la incadrarea lor intr-o anumita categorie de asigurati;
 • sa respecte cu strictete tratamentul si indicatiile medicului;
 • sa aiba o conduita civilizata fata de personalul medico-sanitar;
 • sa achite contributia datorata fondului si suma reprezentand coplata, in conditiile stabilite prin contractul-cadru;
 • sa prezinte furnizorilor de servicii medicale documentele justificative ce atesta calitatea de asigurat.