DREPTURILE PACIENTULUI

În conformitate cu Legea nr.46 – 2003

 • Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum si la modul de a le utiliza.
 • Pacientul are dreptul de a fi informat asupra identitatii si statutului profesional al furnizorilor de servicii de sănătate.
 • Pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra regulilor si obiceiurilor pe care trebuie sa le respecte pe durata spitalizarii.
 • Pacientul are dreptul de a fi informat asupra starii sale de sanatate, a interventiilor medicale propuse, a riscurilor potentiale ale fiecarei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra neefectuarii tratamentului si nerespectarii recomandarilor medicale, precum si cu privire la date despre diagnostic si prognostic.
 • Pacientul are dreptul de a decide daca mai doreste sa fie informat in cazul in care informatiile prezentate de catre medic i-ar cauza suferinta.
 • Pacientul are dreptul de a cere in mod expres sa nu fie informat si de a alege o alta persoana care sa fie informata in locul sau.
 • Pacientul are dreptul de a cere si de a obtine o alta opinie medicala.
 • Pacientul are dreptul sa solicite si sa primeasca, la externare, un rezumat scris al investigatiilor, diagnosticului, tratamentului si ingrijirilor acordate pe perioada spitalizarii.
 • Pacientul are dreptul sa refuze sau sa opreasca o interventie medicala asumandu-si, in scris, raspunderea pentru decizia sa; consecintele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului.
 • Consimtamantul pacientului este obligatoriu pentru recoltarea, pastrarea, folosirea tuturor produselor biologice prelevate din corpul sau, in vederea stabilirii diagnosticului sau a tratamentului cu care acesta este de acord.
 • Consimtamantul pacientului este obligatoriu in cazul participarii sale in invatamantul medical clinic si la cercetarea stiintifica.
 • Dreptul la confidentialitate
 • Pacientul are acces la datele medicale personale.
 • Dreptul femeii la viata prevaleaza in cazul in care sarcina reprezinta un factor de risc major si imediat pentru viata mamei.
 • Pacientul are dreptul la informatii, educatie si servicii necesare dezvoltarii unei vieti sexuale normale si sanatatii reproducerii, fara nici o discriminare.
 • Dreptul femeii de a hotari daca sa aiba sau nu copii este garantat, cu exceptia cazului in care sarcina reprezinta un factor de risc major si imediat pentru viata mamei.
 • Pacientul, prin serviciile de sanatate, are dreptul sa aleaga cele mai sigure metode privind sanatatea reproducerii.
 • Orice pacient are dreptul la metode de planificare familiala eficiente si lipsite de riscuri.
 • Drepturile pacientului la tratament si ingrijiri medicale
 • In cazul in care furnizorii sunt obligati sa recurga la selectarea pacientilor pentru anumite tipuri de tratament care sunt disponibile in numar limitat, selectarea se face numai pe baza criteriilor medicale. Se excepteaza de la prevederile legale cazurile de urgenta aparute in situatii extreme.
 • Pacientul are dreptul la ingrijiri terminale pentru a putea muri in demnitate.
 • Pacientul poate beneficia de sprijinul familiei, al prietenilor, de suport spiritual, material si de sfaturi pe tot parcursul ingrijirilor medicale. La solicitarea pacientului, in masura posibilitatilor, mediul de ingrijire si tratament va fi creat cat mai aproape de cel familial.
 • Pacientul internat are dreptul si la servicii medicale acordate de catre un medic acreditat din afara spitalului.
 • Pacientul poate oferi angajatilor sau unitatii unde a fost ingrijit plati suplimentare sau donatii, cu respectarea legii.
 • Pacientul are dreptul la ingrijiri medicale continue pana la ameliorarea starii sale de sanatate sau pana la vindecare.
 • Pacientul are dreptul sa beneficieze de asistenta medicala de urgenta, de asistenta stomatologica de urgenta si de servicii farmaceutice, in program continuu.

OBLIGAȚIILE PACIENTULUI

 • sa acorde incredere deplina in tratamentul si ingrijirile recomandate
 • sa se comporte civilizat si politicos cu personalul medical
 • sa respecte regulile de igiena personala zilnica
 • sa-si exprime acordul cerut de personalul medical in situatiile prevazute prin legislatie
 • sa prticipe la vindecarea lor prin respectarea recomandarilor medicale si tratamentului si sa respecte riguros ordininea interioara a unitatii;
 • sa nu pretinda examane de laborator sau radiologice pe care medicul nu le considera necesare.
 • sa accepte regimul alimtar recomandat de medic, chiar daca difera de mancărurile cu care este obisnuit in familie
 • sa nu depoziteze alimente decat in locurile permise (frigider)
 • sa stea in spital atat timp cat este necesar, sa nu insiste sa ramana mai mult decat trebuie, iar daca doreste externarea inainte de recomandarea medicului, aceasta se va face pe proprie raspundere si sub semnatura
 • sa nu consulte dosarul sau medical pentru a evita neintelegerea unor temeni si sa solicite informatii doar personalului calificat
 • fumatul este strict interzis, in caz contrar bolnavii vor fi externati
 • sa pastreze curatenia in saloane, integritatea echipamentuilui, curatenia in grupurile sanitare si sa nu degradeze instalatiile, sa nu arunce pansamente, vata si alte obiecte sau resturi alimentare.
 • sa umble in tinuta vestimentara ingrijita, decenta, cand iese pe coridoare sau afara in curtea spitalului
 • sa respecte circuitele spitalului sis a nu circule prin locurile interzise pacientilor in vederea protectiei proprii impotriva unor agenti patogeni sau noxe
 • sa nu provoace neintelegeri sau altercatii cu personalul medical sau alti pacienti
 • in situatia in care exista nemultumiri, pacientul poate sa faca reclamatie scrisa sau se poate adresa medicului sef de sectie sau conducerii spitalului

DREPTURILE PACIENȚILOR INTERNAȚI

 1. Pacienții au dreptul la îngrijirea sănătății la cel mai înalt standard, indiferent de statutul social, vârstă, sex, etnie, religie sau convingeri politice.
 2. Pacienții au dreptul la adresabilitate liberă la asistența medicală, conform prevederilor legale.
 3. Pacienții au dreptul de a cunoaște identitatea, statutul profesional și calificarea celor care asigură serviciul de sănătate.
 4. Dreptul de a fi informați în legătură cu starea sănătății lor, cu procedurile terapeutice propuse, cu diagnosticul și prognoza afecțiunii.
 5. Informațiile trebuiesc comunicate pacienților într-o manieră adecvată capacității lor de înțelegere. Dacă pacientul nu vorbește limba oficială, trebuie să existe mijloace de traducere.
 6. Dreptul de a fi informat și de a lua o decizie referitoare la efectuarea unor activități de cercetare /învățământ care implică persoana sa.
 7. După ce au fost informați asupra tratamentului pacienții au dreptul să-l accepte sau să-l refuze.
 8. Când pacienții sunt incapabili să-și exprime voința și este necesară intervenția medicală de urgență consimțământul poate fi presupus dacă nu există elemente exprimate anterior de pacient, care să ateste refuzul consimțământului.
 9. În cazul pacienților fără discernământ consimțământul este exprimat în scris de aparținătorul sau reprezentantul legal. 
 10. Pacienții au dreptul de a fi informați asupra facilităților de care dispune spitalul pentru asistență personală, siguranța și confortul său.
 11. Dreptul pacientului la intimitate și la confidențialitatea tuturor informațiilor legate de afecțiunea sa.
 12. Pacienții au dreptul de a fi vizitați cu condiția respectării programului de vizită stabilit de conducerea spitalului și de fiecare secție în funcție de specificul său.
 1. Pacienții au dreptul să primească la cerere servicii religioase.
 2. Dreptul la continuitatea îngrijirilor. 
 3. Pacienții au dreptul de a li se examina și rezolva plângerile într-o manieră justă, eficientă, promptă și de a fi informați asupra rezultatului.
 4. Dreptul la îngrijirea cu respect și considerație față de valorile, convingerile și intimitatea pacientului.

DREPTURILE PACIENȚILOR INTERNAȚI

 1. Pacienții au dreptul la îngrijirea sănătății la cel mai înalt standard, indiferent de statutul social, vârstă, sex, etnie, religie sau convingeri politice.
 2. Pacienții au dreptul la adresabilitate liberă la asistența medicală, conform prevederilor legale.
 3. Pacienții au dreptul de a cunoaște identitatea, statutul profesional și calificarea celor care asigură serviciul de sănătate.
 4. Dreptul de a fi informați în legătură cu starea sănătății lor, cu procedurile terapeutice propuse, cu diagnosticul și prognoza afecțiunii.
 5. Informațiile trebuiesc comunicate pacienților într-o manieră adecvată capacității lor de înțelegere. Dacă pacientul nu vorbește limba oficială, trebuie să existe mijloace de traducere.
 6. Dreptul de a fi informat și de a lua o decizie referitoare la efectuarea unor activități de cercetare /învățământ care implică persoana sa.
 7. După ce au fost informați asupra tratamentului pacienții au dreptul să-l accepte sau să-l refuze.
 8. Când pacienții sunt incapabili să-și exprime voința și este necesară intervenția medicală de urgență consimțământul poate fi presupus dacă nu există elemente exprimate anterior de pacient, care să ateste refuzul consimțământului.
 9. În cazul pacienților fără discernământ consimțământul este exprimat în scris de aparținătorul sau reprezentantul legal. 
 10. Pacienții au dreptul de a fi informați asupra facilităților de care dispune spitalul pentru asistență personală, siguranța și confortul său.
 11. Dreptul pacientului la intimitate și la confidențialitatea tuturor informațiilor legate de afecțiunea sa.
 12. Pacienții au dreptul de a fi vizitați cu condiția respectării programului de vizită stabilit de conducerea spitalului și de fiecare secție în funcție de specificul său.
 1. Pacienții au dreptul să primească la cerere servicii religioase.
 2. Dreptul la continuitatea îngrijirilor. 
 3. Pacienții au dreptul de a li se examina și rezolva plângerile într-o manieră justă, eficientă, promptă și de a fi informați asupra rezultatului.
 4. Dreptul la îngrijirea cu respect și considerație față de valorile, convingerile și intimitatea pacientului.