Spitalul Orasenesc Segarcea recunoaște din punct de vedere al îndeplinirii criteriilor stabilite pentru acceptarea rezultatelor investigaţiilor efectuate, toate unităţiile sanitare, cabinetele medicale, laboratoarele, etc.  care sunt în contract cu casele județene de sănătate.