CONDIȚII DE INTERNARE

(în afara urgențelor)
Prezentați-vă la internare cu documentele necesare

Condiții generale de internare:

 • Cardul de sănătate;
 • Bilet de internare de la medicul specialist/ Bilet trimitere de la medicul de familie;
 • Dovada calității de asigurat.

Angajați:

 • Adeverință de la Casa de Asigurări de Sănătate din care sa reiasă că unitatea angajatoare are achitate la zi asigurările sociale de sănătate;
 • Adeverință de la locul de muncă cu nr. de zile C.M./12 luni.

Pensionari:

 • Cuponul de pensie din ultimele 3 luni (original sau xerocopie).

Șomeri:

 • Adeverință de șomaj sau xerocopie după carnetul de șomaj.

Persoane fără venit:

 • Adeverință de la Casa de Asigurări de Sănătate, privind plata asigurării medicale sau – Adeverință de coasigurat.

Elevi sub 18 ani și studenți:

 • Xerocopie după certificatul de naștere (pentru copii sub 14 ani) sau buletinul de identitate, adeverință de elev/student;
 • Buletinul sau cartea de identitate.

Condiții generale pentru acordarea consultațiilor în ambulatoriul de specialitate al spitalului:

 • Bilet de trimitere de la medicul de familie sau de la alt medic specialist, cu excepția urgențelor și afecțiunilor confirmate;
 • Card de sănătate;
 • Documentul care dovedește calitatea de asigurat a persoanei;
 • Buletin de identitate sau Cartea de identitate;
 • pentru copii: Certificatul de naștere;

Pentru eliberarea concediului medical:

 • adeverință în care se va menționa numărul de zile de concediu medical de care a beneficiat salariatul în ultimele 12 luni;
 • formularul de concediu medical inițial (dacă este cazul).