Organizatii care acorda ingrijiri la domiciliu:

Centrul de servicii de Îngrijire la Domiciliu funcţionează în cadrul Direcţiei Generală de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului Dolj şi are atribuţii pe care nu mulţi dintre noi le cunoaştem la adevărata lor însemnătate. Într-o societate în care mai nimic nu se face cu titlu gratuit, orice prestaţie având un preţ, mai mic sau mai mare, iată că, prin acest Centru, DGASPC Dolj vine în întâmpinarea acelor persoane care, din motive socio-medicale, nu se pot descurca singure.

 Pentru a beneficia de serviciile de îngrijire la domiciliu, craiovenii trebuie să se adreseze DGASPC Dolj, prin intermediul persoanei interesate sau a reprezentantului legal. Aici se va depune la Registratură o cerere în acest sens, urmând ca echipa multidisciplinară să se deplaseze la domiciliul solicitantului pentru efectuarea evaluării în vederea admiterii. „Acordarea serviciilor de îngrijire la domiciliu se realizează în baza unui Contract pentru acordarea de servicii sociale, încheiat între DGASPC Dolj şi beneficiar sau reprezentantul legal. Totodată, menţionez că, pe termen scurt, ne propunem să extindem aceste servicii şi în urbanul mic. Şi mă refer la localităţi precum Filiaşi, Segarcea, Băileşti, Calafat. Pentru că toate aceste localităţi sunt echilibrat dispuse teritorial la nivelul întregului judeţ, considerăm că putem acoperi eficient nevoile sociale ale viitorilor beneficiari, ce au domiciliul şi în comunele limitrofe oraşelor precizate anterior”.

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI DOLJ – protocol de colaborare în vederea implementării unui program în spijinul prevenirii sarcinilor nedorite în rândul femeilor/adolescentelor, reducerea numarului de copii abandonaţi nr. 31202/25.07.2016

Adresa: Craiova, Bd. Nicolae Titulescu nr. 22 
Cod poştal 200134

Telefon: 0251/416365, 0251/418717 
Fax:0251/417838

Web: www.dgaspcdolj.ro 
E-mail: office@dgaspcdolj.ro